V úterý 22. března 2016 k nám již podruhé v letošním školním roce zavítal herecký soubor Divadélko pro školy z Hradce Králové.

Tentokrát nás herci pobavili představením „Jak jste to myslel, pane Shakespeare aneb Život a dílo největšího dramatika“, v němž jsme byli seznámeni s životem a dílem světového velikána Williama Shakespeara. Vystoupení plné humoru a bezprostřední improvizace obohatilo výuku českého jazyka a literatury – úplné „Schola ludus“ v praxi.

Mgr. Eva Hrabinová, vyučující ČJ

Prohlédněte si fotogalerii

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X