V úterý 22. března 2016 k nám již podruhé v letošním školním roce zavítal herecký soubor Divadélko pro školy z Hradce Králové.

Tentokrát nás herci pobavili představením „Jak jste to myslel, pane Shakespeare aneb Život a dílo největšího dramatika“, v němž jsme byli seznámeni s životem a dílem světového velikána Williama Shakespeara. Vystoupení plné humoru a bezprostřední improvizace obohatilo výuku českého jazyka a literatury – úplné „Schola ludus“ v praxi.

Mgr. Eva Hrabinová, vyučující ČJ

Prohlédněte si fotogalerii [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X