V pátek 9. září 2016 se naše třída 2. CR zúčastnila sportovní exkurze na Baťův kanál. Vyjeli jsme v 9:00 z vlakového nádraží v Otrokovicích, kde jsme se pomalu napojili na cyklostezku vedoucí kolem Baťova kanálu. Cestou jsme viděli zajímavá místa, například zámek Napajedla, rekreační středisko Pahrbek a hřebčín Napajedla. Ve Spytihněvi jsme míjeli přístav, ve kterém kotvily lodě, které se plaví po Baťově kanálu

Našim cílem bylo Uherské Hradiště ,kde jsme si odpočinuli, občerstvili a vydali se přes Babice zpět podél Baťova kanálu.

Celá akce se nám moc líbila, počasí nám vyšlo a všichni jsme dojeli do cíle v pořádku.

Anna Huňková, studentka třídy 2. CR oboru VOŠ Cestovní ruch

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X