V pátek 9. září 2016 se naše třída 2. CR zúčastnila sportovní exkurze na Baťův kanál. Vyjeli jsme v 9:00 z vlakového nádraží v Otrokovicích, kde jsme se pomalu napojili na cyklostezku vedoucí kolem Baťova kanálu. Cestou jsme viděli zajímavá místa, například zámek Napajedla, rekreační středisko Pahrbek a hřebčín Napajedla. Ve Spytihněvi jsme míjeli přístav, ve kterém kotvily lodě, které se plaví po Baťově kanálu

Našim cílem bylo Uherské Hradiště ,kde jsme si odpočinuli, občerstvili a vydali se přes Babice zpět podél Baťova kanálu.

Celá akce se nám moc líbila, počasí nám vyšlo a všichni jsme dojeli do cíle v pořádku.

Anna Huňková, studentka třídy 2. CR oboru VOŠ Cestovní ruch

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X