Ve dnech 24. – 26. října 2018 se studenti 4. ročníku účastnili Historické exkurze v Praze.

 

Cílem bylo seznámit studenty s významnými památkami hlavního města. Absolvovali prohlídku Pražského hradu a Židovského města. Navštívili muzeum smyslů a muzeum voskových figurín.
Nedílnou součástí byla návštěva Divadla bez zábradlí, kde se hrála hra Mnoho povyků pro nic. Byl to skvělý zážitek  Myslím, že to byla exkurze plná dojmů a i přes nepřízeň počasí jsme si ji užili.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X