Dne 25.listopadu 2016 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Studenti soutěžili ve dvou kategoriích a své znalosti si procvičili v konverzaci na vylosované téma a popisu obrázku.

V I. kategorii ( 1. ročník) se nejlépe umístil Daniel Kobliha – 1. A,
2. místo získala Kristýna Zavřelová – 1. A
a 3. místo obsadila Michelle Hlavatá – 1. A

Ve II.kategorii ( 2. a 3. ročník) si nejlépe vedla Dominika Fialová – 3. A,
2. místo získala Vilma Hubáčková – 2. A
a 3.místo vybojovala Nikola Skalická – 2.A.

Vítězům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za pěkné výkony a za statečnost.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X