Uherské Hradiště je město proslulé folklórem, cimbálovou muzikou a řadou dodnes zachovaných lidových tradic. Ve čtvrtek 17. prosince 2015 se studenti prvního ročníku VOŠ rozhodli společně se svými staršími kolegy z oboru Cestovní ruch uspořádat exkurzi do Slováckého muzea na výstavou českých lidových tradic.

Prvním bodem programu bylo právě Slovácké muzeum, kde zhlédli několik zajímavých expozic. K vidění byly různé nástroje denní potřeby z časů našich předků, expozice českých svátků jako jsou husí hody, nebo jako jsou všemi očekávané Vánoce.

Další část exkurze byla věnovaná vánočnímu jarmarku v centru města. Z náměstí se linula vůně vánočního punče a cukroví. Atmosféru zpříjemnila i živá cimbálová muzika lidovými skladbami.
Exkurze byla velmi příjemná, vše se neslo v duchu Vánoc, navíc přinesla mnoho zajímavých informací a poznatků.

Martina Spáčilová, studentka 1. ročníku oboru Cestovní ruch

Prohlédněte si fotogalerii

 

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X