V úterý 12. března 2019 k nám zavítal herecký soubor Divadélko pro školy z Hradce Králové, který naši školu navštěvuje pravidelně již pět let.

Herci si pro nás tentokrát připravili vtipné, ale zároveň i poučné představení týkající se významné etapy ve vývoji literatury, a to romantismu. Divadelní představení s názvem Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému bylo souborem několika ukázek z tvorby nejslavnějších představitelů evropského romantismu, jejichž klíčová díla byla prostřednictvím osobitého humoru představena studentům všech ročníků.

sdr

Herecká dvojice průběžně zapojovala jak naše studenty, tak i učitele, takže o zábavu bylo postaráno a po skončení divadelního představení odcházeli všichni domů s úsměvem na tváři.

Soňa Fohlerová

Prohlédněte si fotogalerii

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X