Na přelomu března a dubna 2022 jsem měl v rámci programu EU Erasmus+ možnost zúčastnit se pracovní stáže ve Finsku. Po dobu jednoho týdne jsem sledoval práci učitelů ve vzdělávacím konsorciu Tavastia ve městě Hämeenlinna 100 km severně od Helsinek. Konsorcium sdružuje několik typů škol – gymnázium s ekonomickým a přírodovědným zaměřením, střední odbornou školu s ekonomickým zaměřením a mnoho různých uměleckých, řemeslných a dalších učebních oborů.

Navštívil jsem okolo 14 hodin anglického jazyka na gymnáziu a SOŠ a s učiteli hovořil o různých aspektech výuky. S ředitelkou gymnázia jsem měl možnost probrat aktuální trendy ve finském středoškolském vzdělávání. Učitelé mi ukázali prostory školy a ochotně zodpověděli veškeré mé dotazy.

Finsko je progresivní země, která do svého školství velkoryse investuje a jejíž ekonomické bohatství je založeno na činnostech a produktech s vysokou přidanou hodnotou. Co se týče školy, vše je vybaveno velmi prakticky. Škola je prostorná, prosvětlená a učitelé i žáci mají k dispozici kvalitní vybavení, IT zařízení a softwarové systémy. Všem se nabízí dostatek místa ke studiu i odpočinku. To je inspirací i pro naši školu, kde se snažíme modernizovat výukové prostory, inovovat vybavení a využívat kvalitní aplikace pro organizaci studia a práci v hodinách.

Finské školství je založeno na rovném přístupu ke vzdělávání, jehož součástí je i pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Studium je organizováno v šestitýdenních kurzech a žáci, kteří nezvládnou zkoušky, mají možnost si danou část studia zopakovat a pokusit se v testu uspět nanovo. Žáci s SVP mají dle svých potíží předepsáno docházet do doučovací místnosti, kde jim při přípravě může pomoci zde přítomný asistent.

Tyto trendy jsou zaváděny i v českém školství. Také naše škola hledá způsoby, jak pomoci žákům ohroženým školním neúspěchem a vést je ke zdárnému ukončení střední školy. Zkušenost z Finska nám ukazuje možnosti, jak tuto snahu ještě zlepšit.

Výuka angličtiny je na střední škole ve Finsku vedena spíše akademicky, studenti převážně pilují gramatiku a rozšiřují slovní zásobu. V tomto ohledu jsou jazykové hodiny u nás často živější, nápaditější a zahrnují více rozličných aktivit, což je mimo jiné umožněno dělením tříd na menší skupiny.

Na druhou stranu ve Finsku téměř neexistuje televizní a filmový dabing a většina lidí tak už v raném věku přirozeně získá velmi dobrou komunikativní znalost angličtiny ze sledování televize, filmů a dalších médií.

Ve Finsku existuje silná státní podpora vzdělávání v průběhu celého života. Lidé mohou několikrát za život změnit kariéru a při studiu pobírají finanční podporu. Každých deset let mají nárok na šestiměsíční placeného volno.

Ačkoliv po zkušenostech z Finska a dalších cizích zemí mohu říci, že v České Republice máme kvalitní školství a často jsme zbytečně sebekritičtí, je zde určitě mnoho ke zlepšování. Stáže jako tato jsou neocenitelné pro sdílení zkušeností a získávání poznatků, které následně posouvají kvalitu vzdělávání a života u nás dopředu.

Prohlédněte si galerii Zonerama

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X