Ve středu 11. října 2017 se konala ekonomická olympiáda. Letos se soutěže zúčastnilo 11 žáků ze čtvrtého ročníku a 21 žáků z ročníku třetího. 

Nejúspěšnější řešitelkou ze čtvrtého ročníku byla Kamila Provazníková, další v pořadí byla Dominika Fialová a třetí Anastazia Janečková. Ve třetím ročníku se na prvním místě umístila Tereza Polanská, druhou příčku obsadila Amalia Baťová a třetí Tereza Podroužková.

Gratuluji úspěšným a ostatním děkuji za účast 🙂

Ing. Eva Havrlantová, vyučující odborých předmětů

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

blank

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

náměstí T.G. Masaryka 2433, 

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 577 215 314

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Tovačovského 337,

767 05 Kroměříž

belancinova@spos.cz

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

X