Ve středu 11. října 2017 se konala ekonomická olympiáda. Letos se soutěže zúčastnilo 11 žáků ze čtvrtého ročníku a 21 žáků z ročníku třetího. 

Nejúspěšnější řešitelkou ze čtvrtého ročníku byla Kamila Provazníková, další v pořadí byla Dominika Fialová a třetí Anastazia Janečková. Ve třetím ročníku se na prvním místě umístila Tereza Polanská, druhou příčku obsadila Amalia Baťová a třetí Tereza Podroužková.

Gratuluji úspěšným a ostatním děkuji za účast 🙂

Ing. Eva Havrlantová, vyučující odborých předmětů

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X