V těchto dnech probíhá sbírka na pomoc postiženým dětem pod názvem Srdíčkové dny.Naši studenti se této akce, stejně jako v předchozích letech, účastní. Ve dvojicích ve Zlíně prodávají drobné předměty.

Výtěžek z této akce bude použit na pomoc dětem, které jsou odkázány na domácí péči.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X