Dny otevřených dveří Kritéria přijímacího řízení SŠ  Aktivity školy Nástavbové studium
Zaměření Cestovní ruch Zaměření Řízení firem Zaměření Informační a komunikační systémy Zaměření Ekonomika a cizí jazyky

Ukončil(a) jsi úspěšně základní školu?
Chceš, aby tě střední škola připravila na práci ve firmě, v cestovním ruchu, v informatice? Chceš se naučit cizí jazyky? Pak by tě (a tvé rodiče samozřejmě taky) mohl zajímat náš obor Ekonomika a podnikání!

Vzdělávací program je určen především pro úspěšné absolventy základních škol, kteří se zajímají o management, marketing, právo, obchod, cestovní ruch, informatiku nebo cizí jazyky. Vzdělávání probíhá v denní formě, trvá čtyři roky a je ukončeno maturitní zkouškou. Absolventi v převážné většině pokračují ve studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách. Pokud nemají o další studium zájem, mohou nalézt uplatnění v podnicích a organizacích, státní správě nebo samosprávě, např. jako ekonomové, mzdoví referenti, účetní asistenti, obchodní zástupci, referenti ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovníci, administrativní pracovníci, asistenti, organizační pracovníci, personalisté, pracovníci marketingu, obchodní referenti apod.

Výuka se člení na teoretické vyučování a odbornou praxi. Teoretické vyučování probíhá v prostorách školy. Rámcový vzdělávací plán vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl školou rozpracován do školního vzdělávacího programu s odbornými zaměřeními.

Odborné zaměření si žáci volí na konci druhého ročníku a je otevřeno, pokud se k jeho studiu přihlásí nejméně 12 žáků.

Učební plány jednotlivých zaměření naleznete zde:

Řízení firem Cestovní ruch Informační
a komunikační systémy
Ekonomika
a cizí jazyky
pc web IMG_1127 prace_ve_firme Bez názvu 4

Pokud máte vážný zájem o studium, kontaktujte nás 

Rovněž se podívejte na podrobnosti o přijímacím řízení