Ekonomika a podnikání

Dny otevřených dveří Kritéria přijímacího řízení SŠ  Aktivity školy Nástavbové studium
Zaměření Cestovní ruch Zaměření Řízení firem Zaměření Informační a komunikační systémy Zaměření Ekonomika a cizí jazyky

Ukončil(a) jsi úspěšně základní školu?
Chceš, aby tě střední škola připravila na práci ve firmě, v cestovním ruchu, v informatice? Chceš se naučit cizí jazyky? Pak by tě (a tvé rodiče samozřejmě taky) mohl zajímat náš obor Ekonomika a podnikání!

Vzdělávací program je určen především pro úspěšné absolventy základních škol, kteří se zajímají o management, marketing, právo, obchod, cestovní ruch, informatiku nebo cizí jazyky. Vzdělávání probíhá v denní formě, trvá čtyři roky a je ukončeno maturitní zkouškou. Absolventi v převážné většině pokračují ve studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách. Pokud nemají o další studium zájem, mohou nalézt uplatnění v podnicích a organizacích, státní správě nebo samosprávě, např. jako ekonomové, mzdoví referenti, účetní asistenti, obchodní zástupci, referenti ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovníci, administrativní pracovníci, asistenti, organizační pracovníci, personalisté, pracovníci marketingu, obchodní referenti apod.

Výuka se člení na teoretické vyučování a odbornou praxi. Teoretické vyučování probíhá v prostorách školy. Rámcový vzdělávací plán vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl školou rozpracován do školního vzdělávacího programu s odbornými zaměřeními.

Odborné zaměření si žáci volí na konci druhého ročníku a je otevřeno, pokud se k jeho studiu přihlásí nejméně 12 žáků.

Učební plány jednotlivých zaměření naleznete zde:

Řízení firem Cestovní ruch Informační
a komunikační systémy
Ekonomika
a cizí jazyky
pc web IMG_1127 prace_ve_firme Bez názvu 4

Pokud máte vážný zájem o studium, kontaktujte nás 

Rovněž se podívejte na podrobnosti o přijímacím řízení 

 

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X