U oboru Ekonomika a podnikání si můžeš vybrat z několika zaměření.
Zaměření Firemní management a právo si budeš volit na konci 2. ročníku.

  • výuka práva, ale i ekonomických a psychologických disciplín, informatiky a cizích jazyků, budete tedy výborně připraveni jak pro následná vysokoškolská studia, tak pro práci ve státní správě či ve firmách na středních a vyšších funkcích.
  • absolventi získají kvalitní předpoklady pro pokračování ve studiu především na právnických a ekonomických fakultách vysokých škol.
  • po absolvování čtvrtého ročníku skládá žák maturitní zkoušku. Ta má část společnou – „státní maturita” a profilovou, kterou tvoří zkouška ze specializačních odborných předmětů (ekonomika, právo, marketing a management, mezinárodní obchod a bankovnictví) a praktická zkouška z předmětu Účetnictví a daně a bloku ekonomických předmětů.
  • učební plán zaměření FIRMENÍ MANAGEMENT A PRÁVO – dokument PDF

UP_rizeni firem