Firemní management a právo

U oboru Ekonomika a podnikání si můžeš vybrat z několika zaměření.
Zaměření Firemní management a právo si budeš volit na konci 2. ročníku.

  • výuka práva, ale i ekonomických a psychologických disciplín, informatiky a cizích jazyků, budete tedy výborně připraveni jak pro následná vysokoškolská studia, tak pro práci ve státní správě či ve firmách na středních a vyšších funkcích.
  • absolventi získají kvalitní předpoklady pro pokračování ve studiu především na právnických a ekonomických fakultách vysokých škol.
  • po absolvování čtvrtého ročníku skládá žák maturitní zkoušku. Ta má část společnou – „státní maturita” a profilovou, kterou tvoří zkouška ze specializačních odborných předmětů (ekonomika, právo, marketing a management, mezinárodní obchod a bankovnictví) a praktická zkouška z předmětu Účetnictví a daně a bloku ekonomických předmětů.
  • učební plán zaměření FIRMENÍ MANAGEMENT A PRÁVO – dokument PDF [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]

UP_rizeni firem

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

Hlásím se na SŠ

Hlásím se na VOŠ

Kontaktní informace

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

 

X