Firemní management a právo

U oboru Ekonomika a podnikání si můžeš vybrat z několika zaměření.
Zaměření Firemní management a právo si budeš volit na konci 2. ročníku.

  • výuka práva, ale i ekonomických a psychologických disciplín, informatiky a cizích jazyků, budete tedy výborně připraveni jak pro následná vysokoškolská studia, tak pro práci ve státní správě či ve firmách na středních a vyšších funkcích.
  • absolventi získají kvalitní předpoklady pro pokračování ve studiu především na právnických a ekonomických fakultách vysokých škol.
  • po absolvování čtvrtého ročníku skládá žák maturitní zkoušku. Ta má část společnou – „státní maturita” a profilovou, kterou tvoří zkouška ze specializačních odborných předmětů (ekonomika, právo, marketing a management, mezinárodní obchod a bankovnictví) a praktická zkouška z předmětu Účetnictví a daně a bloku ekonomických předmětů.
  • učební plán zaměření FIRMENÍ MANAGEMENT A PRÁVO – dokument PDF [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]

UP_rizeni firem

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X