Konverzační soutěž v AJ. Úspěch naší reprezentantky

Konverzační soutěž v AJ. Úspěch naší reprezentantky

Dne 20. března 2023 se na Gymnáziu Jana Pivečky a SOŠ ve Slavičíně konala okresní kola Konverzace v jazyce anglickém. Soutěžící byli rozděleni do třech kategorií.

V kategorii III C, ve které soutěžili žáci a žákyně středních odborných škol se rozhodně neztratila reprezentantka Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín. Lucia Vaňková ze třídy 3. A oboru Ekonomika a podnikání v silné konkurenci vybojovala krásné páté místo.

Lucia Vaňková

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Soutěžíme! English Conversation Contest 2023

Soutěžíme! English Conversation Contest 2023

V pondělí 27. února 2023 poměřili žáci Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín své síly ve znalostech angličtiny. Proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

English Conversation Contest 2023 - vítězové

1. místo zaslouženě získala Lucía Vaňková ze třídy 3. A, 2. místo získala Kateřina Bartošová, rovněž žákyně třídy 3.A, a na 3. místě se umístil Dalibor Mikuš z 2. A.

Děkujeme všem za účast a Congrats to winners!

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Aplikace pro hodiny angličtiny. Kurz v Dublinu

Aplikace pro hodiny angličtiny. Kurz v Dublinu

Díky programu Erasmus+ jsem dostal v týdnu od 19. do 24. září 2022 příležitost vyjet na IT kurz do irského hlavního města Dublinu. V prostorách staré školy na Haddington Place jsem navštěvoval týdenní program There is an App for That agentury Europass Teacher Academy.

Kurz byl zaměřen především na pokročilé využití internetových editorů a aplikací pro výuku nejen jazyků. Jedněmi z nejinspirativnějších nástrojů byly platformy Miro a Genially. Jejich potenciál myslím využijí i kolegové, proto je minimálně v rámci komise představím.

Erasmus+ Irsko, škola

Samotné Irsko má svůj drsný půvab a po pár dnech jsem se v Dublinu cítil jako doma. Jako učitele anglického jazyka mě velmi bavilo mluvit s místními a sledovat specifika irské angličtiny.

Erasmus+ Irsko, lektorka

Hodnotím svoji stáž zde jako velmi přínosnou, jak pro můj rozvoj, tak pro budoucí výuku mých žáků.

Mgr. Vladimír Stehlík

Erasmus+ logo

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Intenzivní kurz angličtiny v Dublinu

Intenzivní kurz angličtiny v Dublinu

V termínu 23. – 27. května 2022 jsem se v rámci programu Erasmus+ účastnil jazykového kurzu Intensive general English for teachers. Kurz probíhal v centru Dublinu v jazykové škole ISI Dublin.

ISI Dublin

 

Erasmus+ Dublin, kurz

Na základě rozřazovacích testů jsme byli s ostatními účastníky zařazeni do tříd s celoroční výukou angličtiny. Každý den jsme měli výuku 5 hodin, 3 hodiny probíhaly s celoročními studenty a dále jsme měli každý den 1 hodinu zaměřenou na gramatiku a 1 hodinu na konverzaci. Během výuky jsem měl možnost poznat učitele z dalších zemí, nejpočetněji bylo zastoupeno Finsko, a dále pak studenty angličtiny především z Turecka a Jižní Ameriky. Bylo zajímavé poznávat jejich kulturu a dovídat se více o jejich domovech a také motivech pro jejich stěhování do Irska.

Dublin - Čechman

Ubytovaný jsem byl v rámci irské rodiny, takže jsem měl možnost procvičovat angličtinu i v rámci svého ubytování a také poznávat život běžné irské domácnosti. Kromě samotného kurzu jsem v rámci volného času poznával Dublin a jeho okolí.

Poloostrov Howth

Za zmínku určitě stojí návštěva pivovaru Guiness, poloostrova Howth a Phoenix parku. Vše je dostupné městskou hromadnou dopravou.

Dublin, Guiness

Kurz byl celkově velmi přínosný nejen z hlediska zlepšení jazykových kompetencí, ale také jsem měl možnost poznat kulturu dalších zemí.

Ing. Ondřej Čechman

Erasmus logo

Snímky z akce si prohlédněte ve fotogalerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

CLIL – jak učit v angličtině

CLIL – jak učit v angličtině

V termínu 19. – 23. května 2022 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnila kurzu CLIL: „Innovation & Effectivness in Teaching“ na Krétě. Kurz probíhal v hlavním městě Heraklionu v Lifelong Learning Center. Kurz byl zahájen v pondělí 19. května v prostorách H2B HUB, Heraklion, kdy jsme měli možnost reprezentovat naši školu a zemi účastníkům jiných kurzů v rámci Erasmus+ ErasmusLearn– např. z Chorvatska, Finska, Španělska, Německa a Slovinska. Po skončení prezentací následovala komentovaná prohlídka města.

Kréta - kurz CLIL

Od úterý jsem již navštěvovala vlastní kurz spolu s kolegyněmi z Finska a Španělska, kdy jsme měly možnost se seznámit s tématikou: „A digital pedagogy for creation, literacy and numeracy in inclusive education, Definition and deepening to CLIL methodology a Class Management digital tools“.

Kurs Erasmus+ CLIL Kréta

Středečním tématem bylo: „Practice and Practices of CLIL a Technology in the Flipped Classroom“. Tuto metodu využiji při přípravě hodin CLILu na naší škole. Po skončení výuky ve 21:00 následovala společná večeře účastníků všech kurzů. Čtvrteční blok byl zahájen v 9:00, kdy jsme se zabývaly: „Slideshow’s creation, Digital Tools for CLIL a Create your CLIL lesson Plan using Digital tools“ – tyto nástroje považuji za velmi přínosné a přenositelné do výuky. Páteční program byl ukončen ve 14:00 slavnostním předáním certifikátů. Předtím jsme měly možnost nahlédnout do problematiky „Digital Storytelling a OBS Tools“.

Kurz CLIL - Kréra

Kromě samotného kurzu jsem měla možnost spolu s kolegyněmi procestovat severní pobřeží Kréty, navštívit muzea a celkově se seznámit s kulturou Kréty. Kurz byl celkově velmi přínosný nejen z hlediska metodiky CLILu, ale také jsem měla možnost se setkat s kolegy z jiných zemí a seznámit se s jejich systémem vzdělávání a problémy, které musí při výuce překonávat.

PaedDr. Andrea Macková

Kurz CLIL certifikát

Erasmus+ logo

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X