Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ekotopfilm

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ekotopfilm

V úterý 11. dubna 2017 naši žáci 1. – 3. ročníku navštívili Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ekotopfilm, který probíhal ve Zlíně v Městském Divadle – Studio Z.

ekotopfilm2

Pořadatelé si pro ně připravili několikaminutové filmy, jimiž poukázali na důležitost ochrany přírody a životního prostředí. Poté následoval doprovodný program, v němž se mohli žáci aktivně zapojit, a dokonce vyhrát zajímavé ceny. Cílem festivalu je vzdělávat mladé lidi v oblasti udržitelného rozvoje nenucenou a zábavnou formou, což se, alespoň podle ohlasů našich žáků, podařilo.

Mgr. Eva Hrabinová, vyučující ČJL

Zdroj obrazového materiálu: www.ekotopfilmfestival.cz

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X