Seznamujeme se. Adaptační kurz 1. ročníků

Seznamujeme se. Adaptační kurz 1. ročníků

V pondělí 4. září 2023 jsme jako noví žáci prvních ročníků Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín zahájili adaptační kurz na Rusavě – Jestřabí.

Po příjezdu nás učitelé rozdělili do chatek a pokojů a následně podle třídy a rozdělených skupin jsme strávili čas s třídním učitelem a psycholožkou, která nám pomohla stmelit kolektiv. Později odpoledne nám učitelé připravili zajímavou hru, která nás velmi pobavila. Po jejím dokončení jsme se přesunuli na večeři, kde se o nás úžasně starali kuchaři.

Rusava - soutěže

Druhý den, 5. září, jsme začali snídaní a poté nás čekala další aktivita, kde jsme plnili různé úkoly po areálu Jestřabí. Tuhle činnost jsme zvládli až do oběda, po kterém následoval výšlap. Šli jsme na nedaleký kopec Pardus, kde byl nádherný výhled na hory okolo nás. Vycházku jsme zakončili u občerstvení a vydali se zpět do areálu. Po náročném výšlapu už na nás čekalo příjemné překvapení – večerní diskotéka, kterou si všichni užili a učitelé se toho také nebáli;)

Rusava - diskotéka 

Poslední den, 6. září, jsme pouklízeli všechny chatky a pokoje, rozloučili se s Rusavou a všichni spokojení ze skvěle prožitých tří dnů jsme se vrátili autobusem zpátky do Zlína.  

Více fotografií z akce si můžete prohlédnout v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Prevence nás baví. O vážných věcech s úsměvem

Prevence nás baví. O vážných věcech s úsměvem

Jak je jasně vidět z fotek, nemusí být vždy programy v rámci minimální prevence nudné.

První ročník - aktivity ve třídě - adaptace

Již po návratu do školy z vánočních prázdnin čekalo na žáky prvních ročníků Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín zpestření ve výuce. Kolegyně ze Sociálně pedagogické poradny ve Zlíně si pro ně ve dnech 4. a 5. ledna 2023 připravily program, který navazoval na adaptační pobyty 1. ročníků ze září 2022 a následné prosincové programy v rámci budování příznivého klimatu třídy.

Aktivity - program ve třídě - adaptace

Během dopoledních hodin měli žáci možnost prodiskutovat své pocity, a to jak osobní, tak v rámci školního kolektivu. V případě potřeby se následně mohli individuálně domluvit na konzultaci s profesionální podporou. Na naší škole dbáme především na dobré vztahy ve třídách, jelikož jen ve „správném‟ kolektivu se dá příjemně studovat. 🙂

PaedDr. Andrea Macková, školní metodik prevence

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X