V pondělí 5. června 2017 podnikla třída 1. A výšlap na Kudlov, kde navštívila výstavu Terakotová armáda – Odkaz prvního císaře.

Tato výstava nabídla úžasný pohled do hrobky prvního čínského císaře Čchin Š‘-chuang-tiho, který dokázal sjednotit Čínu a ukončil tak období chaosu mezi všemi čínskými státy. Jeho terakotová armáda se označuje jako „osmý div světa“ a nedaleko města Xi´an, kde byla objevena císařská hrobka, se nachází více než 8 tisíc terakotových soch s motivem vojáků či koní s dřevěnými povozy.

V interaktivní výstavě se žáci dozvěděli o životě prvního čínského císaře, prohlédli si detailně propracované hliněné vojáky a koně v životní velikosti.

Sedm desítek vojákù slavné terakotové armády v životní velikosti, sochy bojových koní, zbranì i zmenšené repliky bojových vozù nabídne ve zlínských filmových ateliérech výstava nazvaná Terakotová armáda. Novináøùm to 17. kvìtna øekl zástupce organizátorù Kamil Žurek. Jde o certifikované repliky soch terakotové armády z hrobky prvního èínského císaøe dynastie Èchin. Výstava je veøejnosti pøístupná od ètvrtka 18. kvìtna a potrvá do konce èervence.

Následně po této výstavě žáci zamířili do Kabinetu filmové historie, výstavě, která se věnuje historii zlínského filmu. K vidění zde byly loutky, se kterými pracoval Karel Zeman a Hermína Týrlová, osobní předměty těchto filmových legend a mnoho dalších zajímavostí.

5

4

Mgr. Richard Němec

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X