V pondělí 5. června 2017 podnikla třída 1. A výšlap na Kudlov, kde navštívila výstavu Terakotová armáda – Odkaz prvního císaře.

Tato výstava nabídla úžasný pohled do hrobky prvního čínského císaře Čchin Š‘-chuang-tiho, který dokázal sjednotit Čínu a ukončil tak období chaosu mezi všemi čínskými státy. Jeho terakotová armáda se označuje jako „osmý div světa“ a nedaleko města Xi´an, kde byla objevena císařská hrobka, se nachází více než 8 tisíc terakotových soch s motivem vojáků či koní s dřevěnými povozy.

V interaktivní výstavě se žáci dozvěděli o životě prvního čínského císaře, prohlédli si detailně propracované hliněné vojáky a koně v životní velikosti.

Sedm desítek vojákù slavné terakotové armády v životní velikosti, sochy bojových koní, zbranì i zmenšené repliky bojových vozù nabídne ve zlínských filmových ateliérech výstava nazvaná Terakotová armáda. Novináøùm to 17. kvìtna øekl zástupce organizátorù Kamil Žurek. Jde o certifikované repliky soch terakotové armády z hrobky prvního èínského císaøe dynastie Èchin. Výstava je veøejnosti pøístupná od ètvrtka 18. kvìtna a potrvá do konce èervence.

Následně po této výstavě žáci zamířili do Kabinetu filmové historie, výstavě, která se věnuje historii zlínského filmu. K vidění zde byly loutky, se kterými pracoval Karel Zeman a Hermína Týrlová, osobní předměty těchto filmových legend a mnoho dalších zajímavostí.

5

4

Mgr. Richard Němec

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

Share This
X