Na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, s. r. o. ve Zlíně se mediálním obrazem současného složitého světa soustavně zabýváme. Aktuální situace ve světě nám pokládá stále nové dotazy

Čemu věřit na internetu? Jak informace z mediálního světa vybírat? Čím se vyznačují dezinformační články? Jaký je rozdíl mezi soukromými a státními médii? O jaké zdroje se v publicistice opírat?

Workshop media Ukrajina

Na tyto a další otázky si žáci prvních ročníků střední školy odpovídali v předmětu Základy společenských věd pod vedením Mgr. Anny Sikorové. Média jsou v dnešní době nedílnou součástí každodenního světa, proto je důležitá orientace mezi nimi a mediální zručnost. V hodinách zaměřených na společenské vědy se vzhledem k aktuální situaci žáci zajímali o téma války na Ukrajině. Výstupem z hodin jsou plakáty reflektující českou žurnalistiku posledních dní. Studenti využili internetové články z různých informačních webů a tradiční noviny.

Nástěnka - média - Ukrajina

#standwithUkraine

Další novinky a informace najdete na webu školy www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Náhledový obrázek: geralt, Pixabay

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

náměstí T.G. Masaryka 2433, 

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 577 215 314

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Tovačovského 337,

767 05 Kroměříž

belancinova@spos.cz

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

X