18. ledna 2017 se třída 2.NS zúčastnila Veletrhu práce v hotelu Moskva ve Zlíně.

vel_prace_2

Studenti poznali některé zaměstnavatele ze Zlínského kraje a pohovořili s vystavovateli o možnostech pracovního uplatnění po maturitě. Měli také možnost vyzkoušet si praktické úkony spojené s konkrétním zaměstnáním.

vel_prace_3

Ing. Gabriela Sovová, vyučující odborných předmětů

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X