V konverzační soutěži v v německém jazyce barvy Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy ve Zlíně hájila reprezentantka Klára Mikulcová.

Klára Mikulcová

Dne 3. března 2022 se Klára, vítězka školního kola konverzační soutěže v německém jazyce, zúčastnila okresního kola této soutěže. Přesto, že okresní kolo probíhalo on-line, bojovala jako lev a získala krásné sedmé místo.

Děkujeme Kláře za vzornou reprezentaci školy!

Těšíme na další ročník a doufáme, že nadšenců pro německý jazyk bude na naší škole přibývat.

Další novinky a informace najdete na webu školy www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X