Adventní Vídeň. Předvánoční atmosféra metropole na Dunaji

Adventní Vídeň. Předvánoční atmosféra metropole na Dunaji

Ve čtvrtek 7. prosince 2023 Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. Zlín organizovala zájezd do adventní Vídně pro naše žáky. O adventní výlet do Vídně je mezi studenty každoročně veliký zájem. Po vyvěšení plakátu jsme měli do 3 dnů plnou kapacitu, za což jsme rádi. 

Tradiční adventní trhy letos ve Vídni začaly už 10. listopadu, takže vánoční atmosféra je tady již v plném proudu. Vídeň je krásné město v jakémkoli ročním období a předvánoční čas je zde přímo kouzelný.  

Vídeň vánoční trhy

Studenti si první část výletu užili po svém při volném rozchodu, kdy měli možnosti si projít celé náměstí Stephansplatz, katedrálu sv. Štěpána, vánoční trhy a obchůdky v samotném centru. Druhou částí výletu byla historická prohlídka města, kdy jsme společně naši procházku vedli přes zámek Hofburg a dále do zahrad Volkgarten. Pohledem jsme dohlédli i na protější náměstí Maria-Theresien-Platz a ukončili jsme procházku u radnice na náměstí Rathausplatz. Christkindlmarkt na Rathausplatzu jsou největší vánoční trhy ve Vídni, které při návštěvě tohoto místa nemůžete vynechat. 

Vídeň vánoční trhy kolotoč

Nasyceni vánoční náladou jsme v odpoledních hodinách odjížděli zpět směr Zlín. Chtěla bych také poděkovat autobusové dopravě Autobusáci Karel & Karel za jejich profesionální přístup a bezproblémovou domluvu.  

Těšíme se na příští rok! 

Mgr. Anna Sikorová  

Více fotografií z akce si můžete prohlédnout v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Adventní Olomouc. Se studentskou firmou na vánoční trhy

Adventní Olomouc. Se studentskou firmou na vánoční trhy

Žáci Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Zlín si od 3. ročníku mohou zvolit zaměření Cestovní ruch, jehož součástí je i předmět Aplikovaná ekonomie, a to znamená, že si vyzkoušejí práci studentské firmy.

Olomouc - u sv. Václava

Dne 13. prosince 2022 studentská firma Journeys zorganizovala výlet do adventní Olomouce. Žáci z firmy si nachystali trasu po historických památkách, ke kterým si připravili výklad, zařídili dopravu, zpracovali kalkulaci ceny a udělali propagaci své akce prostřednictvím reklamního letáku a dotazníku mezi ostatními spolužáky, kteří se tak mohli zúčastnit tohoto výletu.

Návštěvou malebných olomouckých vánočních trhů si vytvořili kouzelnou vánoční atmosféru. Přejme studentské firmě, aby se jí podařily i další úspěšné akce.

WWW stránky studentské firmy Journeys

Další fotografie z akce si můžete prohlédnout v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Adventní Vídeň. Za tradicemi i historií

Adventní Vídeň. Za tradicemi i historií

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 proběhl výlet vybraných žáků Střední podnikatelské školy a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín do adventní Vídně. Ta je vyhlášená svými tradičními vánočními trhy a jarmarky.  

Předvánoční Vídeň - u sv. Štěpána

Naši procházku Vídní jsme v dopoledních hodinách zahájili na náměstí Rathausplatz. Zde je kromě dominantní budovy Staré radnice v zimním období bruslařský park a také hlavní trhové městečko. Procházkou jsme se zastavili u palácového komplexu Hofburg, který byl do roku 1918 rezidencí pro habsburské panovníky. Po centru Vídně jsme se kráčeli malebnými uličkami a ukončili jsme historickou vycházku na Stephansplatz. Na tomto náměstí stojí katedrála svatého Štěpána, která je neodmyslitelným symbolem Vídně. Katedrála slouží od roku 1469 jako sídelní kostel pro vídeňské biskupy a arcibiskupy. My jsme se trefili zrovna na rakouský státní svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, proto jsme měli možnost si v katedrále poslechnout chorál a varhany.  

Předvánoční Vídeň - Hofburg

Celý den jsme si moc užili, strávili jsme předvánoční čas v krásném historickém městě a těšíme se už nyní na další rok!  

Mgr. Anna Sikorová 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout i v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X