Získáváme nové zkušeností. Erasmus+ na naší škole

Získáváme nové zkušeností. Erasmus+ na naší škole

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. Zlín úspěšně ukončila 30. listopadu 2022 roční projekt v rámci programu Erasmus+. V rámci našeho plánu Erasmu se do roku 2027 zaměřujeme na začlenění metody CLIL do běžné výuky a na vybudování systému vzdělávací podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  Dalším cílem projektu je zvýšení jazykových kompetencí učitelů a žáků, rovněž zdokonalení a zkvalitnění výuky cizích jazyků. V neposlední řadě se soustředíme na zavádění nových metod do výuky s využitím moderních technologií.

V roce 2022 se naši učitelé vzdělávali ve specializovaných metodických kurzech v Irsku, Řecku, Španělsku, Maďarsku a na Maltě. V neposlední řadě jsme se snažili získat cenné zkušenosti s výukou na naší partnerské škole ve Španělsku, kde se naše kolegyně zúčastnila stínování. Další kolega vycestoval do Finska na jobshadowing, kde načerpal nové poznatky z oblasti výuky a školství této skandinávské země.

V rámci realizace kurzů v zahraničí účastníci získali nové specifické znalosti a dovednosti, které byly zaměřeny na rozvoj profesních kompetencí jednotlivých vyučujících v oblasti informačních technologií, zlepšení jazykových kompetencí učitelů, kteří zavádějí a postupně budou zavádět hodiny CLIL do svých učebních plánů. Mobility byly pro naše učitele přínosné z hlediska jejich osobního a jazykového rozvoje a umožnily jim navázat mezinárodní kontakty.

Velice si ceníme toho, že se nám podařilo rozjet zahraniční stáže pro naše žáky. Na přelomu května a června vycestovalo 8 žáků do Milána na třítýdenní stáž.

Erasmus+ Itálie

Na přelomu září a října vycestovaly dvě žákyně 4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání na skoro měsíční stáž na Maltu.

O tom, že stáž naplnila svůj cíl, svědčí i závěrečné hodnocení jedné z žákyň: „Zúčastnit se této stáže bylo nejlepší rozhodnutí, které jsem mohla udělat. Dne 14. září 2022 začalo naše dobrodružství, když jsme o půl desáté seděly v letadle směrem na Maltu. Přijde nám, že každý den ubíhal hrozně rychle, bylo to až děsivé, jak rychle celá stáž byla u konce. Erasmus+ by si měl vyzkoušet každý, kdo může. Naučíte se samostatnosti a zodpovědnosti a rovněž takové zážitky, které se vám zde přihodí, zůstanou v paměti do konce života.“

Erasmus+ Malta - v kanceláři

Projekt Erasmus+ měl obrovský přínos pro školu, která může svým žákům nabízet atraktivnější a kvalitnější výuku, vyslat je na zahraniční stáže nebo se může také zapojit do mezinárodní spolupráce. Tak příští rok zase, a to díky programu Erasmus+.

Mgr. David Martinek, ředtel školy

 

Článek byl rovněž publikován dne 1. 12. 2022 na portálu zkola.cz.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Za rozšířenou realitou do Budapešti

Za rozšířenou realitou do Budapešti

V týdnu od 19. do 23. září 2022 jsem měl možnost v rámci mobility Erasmus+ absolvovat kurz Augmented Reality and Digital Education (Rozšířená realita a digitální vyučování).

blank

Rozšířená realita (Augmented reality – AR) je označení pro vizuální dosazení digitálního objektu do reality za pomocí 3D skenů okolního prostředí. Tento objekt zasazený do reálného světa lze poté pozorovat pomocí obrazovky daného zařízení. Technologii AR dnes podporuje většina chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení, proto se nabízí celá řada možností využití této technologie ve výuce. Jde o další digitální technologii, jejíž zavedení zefektivní a zpestří výuku.

Vzhledem k tomu, že jsem s touto technologií dosud nepracoval, byly všechny poznatky pro mne nové a často překvapivé. Velmi na mne zapůsobila snadnost a „nízkoprahové“ zapojení této technologie do výuky.

Erasmus - Budapešť - AR

AR lze dobře využít i při práci v online výuce, distančních formách výuky, což je přínosem i pro studenty s individuálním vzdělávacím programem

V rámci praktického tréninku jsem vytvořil minilekci do zeměpisu s názvem „Země jako vesmírné těleso“. Použil jsem mobilní aplikaci GeoGeek. Ta nabízí i možnosti testování a obsahuje 3D fyzickogeografické a politické mapové materiály.

Dalším praktickým úkolem bylo vytvoření jednoduchého AR materiálu v aplikaci blippAR, kde jsem vymodeloval panoramatické foto historické památky, do kterého jsem umístil interaktivní body, které jsou propojeny s informací o objektech.

Získané poznatky využívám ve svých hodinách geografie a plánuji aplikaci AR i v ostatních předmětech. Své kolegy jsem s výstupy z kurzu seznámil formou prezentace a miniworkshopu. AR aplikace využiji i v rámci speciálních dnů školy pro veřejnost.

Erasmus+ Budapešť Augmented Reality

Pro mě osobně byl přínosem i týdenní pobyt v hlavním městě Maďarska – Budapešti. Vzhledem k mé aprobaci na zeměpis bylo dobré, že jsem se mohl na vlastní oči seznámit s památkami a zajímavostmi metropole. Zajímavé bylo zjištění, že Budapešť je pestrou směsicí evropských i mimoevropských kultur.

Obzvláště silným zážitkem byla návštěva muzea represí totalitních režimů, Domu teroru (Terrorháza) na Andrássiho ulici, která, kromě mrazivých a drsných faktů o zločinech z dob fašismu a komunismu, představuje velmi dobře realizovanou multimediální expozici.

V neposlední řadě byla tato stáž zajímavým vhledem do současné maďarské reality, zejména v oblasti vzdělávání a života v Budapešti.

Mgr. Karel Opravil

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X