1. kolo přijímacího řízení VOŠ

,Děkujeme za váš zájem o studium na naší škole!

 

Zde naleznete informace k přijímacímu řízení na obory VOŠ:

 

  • CESTOVNÍ RUCH, 65-43-N/01 v denní formě studia

 

V rámci přijímacího řízení se přijímací zkouška NEKONÁ.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – budou zveřejněny

 

Spolu s vyplněnou přihláškou uchazeč zašle úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního (maturitního) ročníku střední školy nebo posledního (maturitního) ročníku nástavbového studia. Pokud zatím uchazeč maturitní vysvědčení nemá, odevzdá jeho úředně ověřenou kopii dodatečně při zápisu ke studiu.

 

Všichni uchazeči, kteří si podají přihlášku, budou kontaktování s pozvánkou na přijímací řízení a s dalšími informacemi.

 

Podrobnější informace získáte na telefonních číslech: 735 150 070

 

Řádně vyplněné přihlášky zasílejte, prosím, na adresu:

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

 

  • Nedílnou přílohou přihlášky je notářsky ověřená kopie maturitního vysvědčení.
    Studenti, kteří maturují ve školní roce 2020/2021, tuto kopii dodají v den přijímacího řízení.
  • Nesmí chybět IZO střední školy (pokud již střední škola neexistuje nebo se stala součástí jiné školy, IZO nevyplňujte).

Přihláška na vyšší odbornou školu

Poslední aktualizace 14. 11. 2020

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X