AKTUALITY

Absolutorium VOŠ
Absolutorium VOŠ
Ve dnech 13. - 16. června 2016 ukončili studenti Vyšší odborné školy denního studia oboru Cestovní ruch a kombinovaného studia oboru Daňová a finanční správa své studium absolutoriem. Skládali zkoušk[...]
Nulté třídní schůzky pro rodiče 1. ročníku
Nulté třídní schůzky pro rodiče 1. ročníku
Dne 22.6. v 16 hod. se konají nulté třídní schůzky pro rodiče 1. ročníku.  Tyto třídní schůzky jsou informativní a jsou určeny pouze pro rodiče.[...]
Přihlášky k maturitním zkouškám podzim 2016
Přihlášky k maturitním zkouškám podzim 2016
Žáci, kteří budou konat MZ v termínu podzim 2016, se mohou dostavit do školy k převzetí a podpisu přihlášek do pátku 24. 6. (pracoviště ve Zlíně) a do 25.6. (pro pracoviště v Kroměříži).[...]
Blahopřejeme úspěšným absolventům
Blahopřejeme úspěšným absolventům
Od 25. května do 1. června 2016 proběhly na školách ve Zlíně a v Kroměříži ústní maturitní zkoušky třídy 4. A oboru Ekonomika a podnikání a třídy 3. DNS oboru Podnikání dálkového nástavbového studia.Ú[...]
Do Německa na zkušenou
Do Německa na zkušenou
Ve čtvrtek 9. června 2016 navštívila naší školu paní Veronika Malantová, která je referentkou pro Zlínský kraj v projektu "Do Německa na zkušenou – Versuch´s mal in Deutschland". V rámci její návštěvy[...]
Jazykově konverzační kurz anglického jazyka
Jazykově konverzační kurz anglického jazyka
Ve dnech 17. - 19. května jsme se zúčastnili Jazykově konverzačního kurzu pod vedením slečny Luisy z univerzity UTB. Hlavními tématy kurzu byly svátky v České republice a anglicky mluvících zemích, sp[...]
Pozdrav z odborné praxe - Wales
Pozdrav z odborné praxe - Wales
Z waleského Cardiffu nám přišel pozdrav od naší studentky Zuly. Zula je studentkou 3. ročníku oboru VOŠ Cestovní ruch a v zahraničí vykonává odbornou praxi. Za pohled děkujeme a  zdravíme do Cardiffu[...]
Tomáš Baťa - podnikatelský příklad
Tomáš Baťa - podnikatelský příklad
V pondělí 16. května 2016 se žáci tříd 2. A, 3. A a 1. NS zúčastnili přednášky s názvem Tomáš Baťa – podnikatelský příklad. Žáci byli seznámeni se základními fakty i zajímavostmi ze života T. Bati a s[...]
2. kolo přijímacího řízení
2. kolo přijímacího řízení
Ředitel školy vyhlašuje dne 25.4. 2016 II. kolo přijímacího řízení. Uchazeči budou přijímáni podle datumu odevzdání přihlášek do naplnění kapacity studijních oborů: Ekonomika a podnikání RVP 63[...]
Marketingový výzkum
Marketingový výzkum
V pátek 13. května 2016 se žáci třídy 1. NS vydali do ulic města Zlína provést dotazníkové šetření, které bylo součástí jednoduchého marketingového průzkumu. Průzkum zahrnující stanovení hypotéz, tvor[...]

 

Další novinky...