Srdíčkové dny. Náš příspěvek k boji s rakovinou

Srdíčkové dny. Náš příspěvek k boji s rakovinou

Dne 15. května 2024 se studenti a učitelé Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. ve Zlíně opět zapojili do sbírky Český den proti rakovině, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha.

Kytičkový den 2024

této sbírky je přinést veřejnosti informace k prevenci rakoviny prostřednictvím rozdávaných letáčků. Letos byla hlavním tématem prevence rakoviny prsu a screeningové programy.

Studentky a studenti ze studentské firmy prodávaly žluté kytičky měsíčku lékařského s tmavě růžovou stužkou nejen ve škole, ale i v ulicích města Zlína. Prodejem tak získali prostředky na boj proti rakovině – především prevenci. Podařilo se jim vybrat 3050 Kč.

Všem zúčastněným děkujeme!

 

 

Týden v Hostýnských vrších. Sportovně-turistický kurz SPOŠ

Týden v Hostýnských vrších. Sportovně-turistický kurz SPOŠ

Od 13. do 17. května 2024 proběhl na Střední škole podnikatelské a Vyššá odborné škole, s.r.o. Zlín již tradiční “spošácký” sportovně-turistický kurz. Tato každoroční pobytová akce bývá u žáků naší školy velice oblíbená. Jejím účelem je dostat žáky od počítačů a mobilních telefonů a ukázat jim, že pobyt v přírodě s učiteli a spolužáky je velice příjemnou záležitostí. Tato akce přispívá také ke vzájemnému poznání všech zúčastněných a u žáků prohlubuje vztah ke sportovním aktivitám.  

STK 2024 - koně

Na programu bylo několik výletů v oblasti Hostýnských vrchů, zejména v okolí lokality Tesák, kde jsme byli ubytováni. Po celou dobu pobytu nám přálo slunečné počasí, a tak jsme se mohli nerušeně věnovat každodenním cyklistickým nebo pěším túrám. 

STK 2024 - účatníci

Samozřejmě jsme nemohli vynechat cestu na Svatý Hostýn, kterou absolvovala jak turistická, tak cyklistická skupina. Další turistická vycházka pak směřovala na 35 metrů vysokou rozhlednu Kelčský Javorník, zatímco cyklisté navštívili rozhlednu Maruška a nedaleké Rajnochovice. Večery byly věnovány taneční a hudební zábavě. Žáci i učitelé si z pobytu odnesli spoustu nezapomenutelných zážitků. 

Více snímků z akce můžete zhlédnout ve fotogalerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Exkurze prvních ročníků. Po stopách Velké Moravy

Exkurze prvních ročníků. Po stopách Velké Moravy

V pátek 10. května 2024 se žáci prvních ročníků Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín zúčastnili exkurze s názvem Po stopách Velké Moravy.  

Téma Velké Moravy je pro náš kraj velmi blízké. Oblast Slovácka kolem města Uherského Hradiště je kolébkou našich regionálních i státních dějin. Jedná se o historickou etapu, která udávala směr celé střední Evropě v průběhu 9. století. Exkurze je zaměřena na praktický život Slovanů 

Biotop Mordrá

Letos jsme první část exkurze věnovali napůl dějepisu a napůl biologii, jelikož jsme navštívili Živou vodu na Modré u Velehradu. Zde jsme si prohlédli vodní svět zblízka. Skrze prosklený tunel můžete sledovat podvodní svět sladkovodních ryb. Největší rybou je zde Vyza velká. V areálu Živé vody je i naučná zahrada s rostlinami typickými pro biotopy Bílých Karpat a Chřibů. Historické okénko zde představují pratuři, kteří mají výběh vedle zahrady Živé vody. Pratur je původní živočišný druh turu v Evropě. Ve svém primárním rodu již vyhynul, nyní žijí na území Evropy domestikované druhy pratura, jako je tomu i tady na Modré.  

Živá voda Modrá

Druhou zastávkou exkurze byl Archeoskanzen Modrá. V připraveném slovanském hradišti mohli žáci vidět polozemnice, které jsou tematicky připravené pro návštěvníky (např. kovárna, chlév, kuchyně, velmožské sídlo…). Archeoskanzen letos v červnu bude otevírat i novou expozici a to velkomoravskou klenotnici, na tu se pojedeme podívat příští rok s dalšími zájemci.

Archeoskanzen Modrá

Třetí zastávkou byl Velehrad – kolébka křesťanství na Moravě. Symbol příchodu svatého Cyrila a Metoděje. Zde jsme u baziliky dali žákům rozchod na posilnění. A ve spokojenosti jsme se vydali zpět do Zlína.  

Těšíme se na příští ročník! 

Mgr. Anna Sikorová  

Více snímků z akce můžete zhlédnout ve fotogalerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Boost Your ICT Skills! Erasmus+ na Maltě

Boost Your ICT Skills! Erasmus+ na Maltě

Díky programu Erasmus+ jsem měla možnost se ve dnech 22. – 26. dubna 2024 zúčastnit týdenního počítačového kurzu, který pořádala škola Executive Training Institute na Maltě v městečku St. Julian´s.

Tento kurz s názvem Boost Your ICT Skills – Technology for the Classrom byl určen pro učitele, kteří si chtějí zlepšit  a rozšířit  své počítačové dovednosti. V kurzu jsem se seznámila s dalšími učiteli z různých zemí. Učitelé byli  jak  ze středních odborných, tak i ze  základních škol . Celkem nás bylo v kurzu osm, takže jsme byli malá skupinka a výuka byla intenzivní. Učitelé pocházeli z Řecka, Španělska, Polska a Německa. Naše lektorka byla Indka, která svému oboru výborně rozuměla. Navíc byla velmi trpělivá a dokázala nás vždy namotivovat a pomoci v případě, že jsme si nevěděli rady.

Malta Valetta

Během kurzu jsme každý pracovali na svém projektu. Já jsem si vybrala téma Travel and Tourism a na  konci kurzu jsme každý  svůj projekt prezentovali před ostatními, kteří nám poskytli zpětnou vazbu. Kurz byl nabitý spoustou zajímavých  a užitečných informací. Naučila jsem se používat různé aplikace a webové stránky. Pro mě osobně nejzajímavější byla práce se StoryJumper, kde jsme si každý vytvořili svou vlasní knihu. Tuto aplikaci bych ráda vyzkoušela ve svých hodinách angličtiny se studenty. Dále jsem se naučila používat Canvu, WordArt,Coggle, Miro, vytvářet si svůj vlastní Kahoot a spoustu dalších. Cílem kurzu bylo osvojit si vytvářeni a používání online materiálů, mindmaps, používání WIKIs, Webquests apod.

Erasmus + Malta

Tento kurzu pro mě byl cennou zkušeností.  Osvojila jsem si spoustu nových poznatků, které mohou obohatit mou výuku anglického jazyka. Líbilo se mi, že výuka byla prakticky zaměřená a propojená s realitou a dovednosti, které jsem se naučila je možné využít ve výuce.

Během kurzu jsem měla možnost zdokonalit se v dovednostech týkající se počítačové techniky, která je v dnešní době pro výuku nesmírně důležitá. Díky mobilitě jsem také mohla s ostatními učiteli sdílet své zkušenosti  a navíc si procvičit hovorovou angličtinu a poznat velmi zajímavou kulturu Malty.

Dagmar Zdráhalová

Více snímků z akce můžete zhlédnout ve fotogalerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Společně pomáháme. Najeli jsme 150 km!

Společně pomáháme. Najeli jsme 150 km!

Společně jsme to dokázali! Naši žáci veslovali pro Marianku a ujeli neuvěřitelných 150 km na trenažérech. Díky jejich úsilí a podpoře naší školy jsme dokázali přispět 7500 Kč na pomoc naší statečné spolužačce v boji s nemocí. Děkujeme všem za podporu a solidarity! 💪🚣‍♂️ #VeslujemeProMarianku

blank

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X