21Bře/20

Informace k přípravným kurzům k přijímacím zkouškám – AKTUALIZOVÁNO

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěl bych Vás touto cestou informovat ohledně situace kolem přípravných kurzů.

Zatím podle předběžných zpráv, které se mění každým dnem, je obtížné říci, jak dlouho bude trvat opatření vlády ohledně shromažďování a karantény.

Každopádně bych Vás (hlavně Vaše děti)  chtěl upozornit na akci České televize, která pro žáky připravila přípravné kurzy v úterý a ve čtvrtek na ČT 2 po pořadu Sama doma. Určitě doporučuji využít tuto možnost.

Naše škola, která jako jedna z mála se orientuje  i na výuku distanční formou (spojení se s  žáky  pomocí audio-video konference) zvažuje i možnost uspořádat přípravné kurzy touto formou. Žáci by obdrželi od nás materiály a v době konání kurzů by mohli přes internet komunikovat s učitelem, který by jim vysvětloval online látku a řešil případné dotazy. V rámci webináře by se žáci připojili z domu do virtuální třídy (možnost přenosu zvuku i obrazu za podmínky připojení k internetu). Náš  systém umožňuje i sdílení materiálů a plochy v rámci webináře, takže není problém řešit jednotlivé dotazy žáků i z domu.

Pokud byste měli o takovou výuku zájem, vyplňte prosím dotazník, abychom si udělali představu o Vašem zájmu. V případě většího zájmu, bychom Vás informovali o dalších podrobnostech. Ti z Vás, kteří by zájem neměli a už za kurz zaplatili obdrží peníze zpátky.

Odkaz na dotazník: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0AwM-0QD7E2C3Tz718M6JBG5wLa9nUFBremFXASECEhURElSUEdUUEtLVkhKQVExOTdYSk9QUUhURC4u

11Bře/20

Výuka pokračuje dále distanční formou (webináře)

Mílí rodiče, žáci a hlavně maturanti,

jsme si vědomi, že vzniklé mimořádné opatření nepřichází pro vás právě ve vhodnou chvíli vzhledem k blížícímu se konci 2.pololetí.

Proto jsme se rozhodli učinit opatření ze strany školy, aby výuka hlavně u maturitních předmětů probíhala alespoň distanční formou. Během čtvrtka a pátku připraví učitelé studijní materiály, testy, úkoly u svých předmětů, tak abyste mohli i nadále pokračovat ve studiu. Zařadíme (v případě vašeho zájmu) webinaře do  výuky za pomocí Teams online přenosu v době konzultačních hodin, které bychom vám oznámili.

Věřím, že toto rozhodnutí jistě oceníte a využijete jako další formu přípravy na blížící se maturitu.

Sledujte prosím informace přes Edupage kanál. Budeme Vás informovat o dalším postupu.

S pozdravem

vedení školy

10Bře/20

Uzavření škol od 11. 3. 2020 – Mimořádné opatření MZČR

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření o uzavření škol (příloha).

S účinností ode dne 11.března 2020 se zakazuje:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké školepodle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
  • Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Sledujte, prosím, průběžně webové stránky, kde budeme postupně zveřejňovat aktuální informace.

Podrobnější informace můžete najít na stránkách MŠMT nebo MZCR

Příloha:

Mimořádné opatření

05Bře/20

Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Důležité upozornění pro žáky a zákonné zástupce

Z důvodu předběžné opatrnosti a ochrany před potencionálním rozšířením onemocnění způsobeným koronavirem COVID-19 byla dne 5. 3. 2020 Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje vydána výzva týkající se karanténních opatření pro osoby navracející se z regionů s výskytem onemocnění.

Tyto osoby budou po dobu 14 dnů ponechány v režimu domácí výuky s omluvenou absencí.

Bližší informace naleznete ve Výzvě KHS Zlín.

Mgr. Marek Ginter
jednatel společnosti Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně – dokument PDF

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací – dokument PDF

Zdroj obrazového materiálu: Martin Slavoljubovski z Pixabay

27Úno/20

Kolumbie – ráj slasti a neřesti

Ve středu 26. února 2020 byla naším cílem jihoamerická země – Kolumbie, respektive sál Golden Apple Cinema a pořad projektu Planeta Země 3000, který studentům i učitelům poutavou formou přibližuje nejrůznější blízké i vzdálené kouty naší planety.

 

V 16. pokračování projektu jsme se vypravili do temperamentní země ležící mezi dvěma oceány. Projeli jsme mezi vrcholky majestátních And, plavili se za velrybami, ochutnali výbornou kávu a mnohé delikatesy kolumbijské kuchyně. Čekala nás i duhová řeka, jaguáří lidé, města ztracených civilizací i barevné koloniální architektury.

 

Zažili jme několik desítek minut úchvatných záběrů a i zajímavého vyprávění o této exotické zemi.

Více materiálů a informací o projektu naleznete na webu Planeta Země z. ú. Náchod.

Zdroj informací a obrazového materiálu:
web Planeta Země z. ú. http://planetazeme3000.cz

 

23Úno/20

Naši studenti na půlroční praxi ve Skotsku

Koncem ledna se vydaly tři naše studentky Vyšší odborné školy do Skotska, aby získaly nové zkušenosti v rámci odborné praxe. Práce v hotelu v anglicky mluvícím prostředí nepochybně zvýší jejich odborné a jazykové kompetence. Získané zkušenosti  mohou tak zcela jistě uplatnit také ve své budoucí profesi.

Přejeme jim spoustu skvělých zážitků.

Sledujte jejich pobyt i na našem na Instagramu

15Úno/20

Svátek zamilovaných na SPOŠ

V pátek 14. února 2020 se škola zahalila do červené a růžové barvy. Nemohly chybět ani balónky a samozřejmě srdíčka. Prostě láska byla všude kolem.

Studentské firmy uspořádaly tradiční Valentýnský den. Pro všechny žáky i učitele byly připraveny hry, našlo se i něco dobrého na zub. Také ostatní třídy se mohly pochlubit stylovou výzdobu.

Všem, kteří se na zdárném průběhu Valentýnského dne, děkujeme a každému přejeme, aby se láska a přátelství neslavily jen 14. února.

Snímky z akce najdete ve fotogalerii

Sledujte nás  i na našem na Instagramu a Facebooku!

02Úno/20

Začínáme s odbornými stážemi v Německu

V rámci programu podpory odborných praxí mají naši žáci možnost absolvovat odbornou praxi v sousedním Německu, konkrétně v naší partnerské škole v Norimberku. Praxe se uskutečňují ve firmách či v institucích veřejné správy v sousední zemi. Minimální délka praxe činí 2 týdny. Každý účastník Programu získá evropský certifikát (tzv. Europass-mobility), který může být důležitou pomůckou v dalším profesním životě a zároveň dokladem o účasti na zahraničí odborné praxi. Continue reading