Stáž Erasmus+ na Maltě. Cenné zkušenosti

Stáž Erasmus+ na Maltě. Cenné zkušenosti

Dne 19. května 2024 se osm našich žáků se zaměřením na Firemní management a právo a Trenérství vydalo na třítýdenní zahraniční stáž na Maltu. Během této stáže studenti sbírali nové pracovní zkušenosti a zdokonalovali se v angličtině. Program byl navržen tak, aby jim poskytl cenné znalosti a dovednosti potřebné pro jejich budoucí kariéru. Žáci pracovali ve firmách, a získali tak jedinečný pohled na firemní praxi v zahraničí. Kromě toho měli příležitost poznat kulturu Malty a rozvíjet své jazykové schopnosti v reálném prostředí. 

Stáž - Erasmus+ Malta

Zpráva od jedné účastnic: 

První den jsme byli seznámeni s naší firmou, prací a požadavky, které pro nás naše nadřízená Claire měla dopředu přichystané. Pracovali jsme pro přírodní parfumerii a naším hlavním úkolem bylo se starat o sociální sítě, marketing firmy, a to vyhledávání potenciálních zákazníků, doporučení pro budoucí zákazníky a propagaci firmy. Pracovali jsme převážně na PC a iPadu. Nejprve jsme připravili prezentaci, ve které byly naše nápady, návrhy, co by bylo dobré změnit nebo zase přidat a kterou jsme na konci prvního týdne odprezentovali. Náplní naší práce bylo vytváření propagačních materiálů v Canvě, ale i focení produktů, což bylo prvním a hlavním úkolem. Vytvářeli jsme posty, výběry na instagram a návrhy na novou lahvičku parfému. Práce v Excelu nás zase zaměstnávala vyhledáváním míst a plánovačů svateb na Maltě a Gozo, které se následně využijí pro rozšíření značky. Později jsme dostali letní kolekci parfémů, které jsme nafotili a natočili do příspěvků na sociální sítě. Hodně záleželo na naší kreativitě a organizaci našeho času, ale vzhledem k tomu, že lidi na Maltě byli příjemní, usměvaví a kolovala kolem nás vždy dobrá nálada, tak se nám i dobře pracovalo a hned jsme měli práci hotovou. Rozhodně jsem se přiučila novým věcem jak z hlediska práce v programech, tak z hlediska práce v jiném prostředí a zlepšila se mi i komunikace v angličtině. Znalosti z Canvy a jiných programů nám taky hodně ulehčily práci.  Claire mě svými nápady a vizemi hodně inspirovala a dozvěděla jsem se díky ní i něco nového o přírodních olejových parfémech, o kterých jsem doposud nevěděla vůbec nic. Na stáž jsem byla dostatečně připravena a jsem velmi ráda, že jsem měla tu možnost být její součástí.  

Doporučuji dalším účastníkům stáže: “Jděte do toho!“ Opravdu to za to stojí a vždy se hodí nové zkušenosti a spousty nezapomenutelných zážitků s poznáváním nových lidí a jejich kultury.  

Marie Fusíková, zaměření Firemní management a právo 

Logo - Erasmus+

Úvodní obrázek: M W, Pixabay

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Slavnostní vyřazení maturantů: Nová etapa života začíná

Slavnostní vyřazení maturantů: Nová etapa života začíná

Dne 10. června 2024 se v Kongresovém centru Zlín konalo slavnostní vyřazení našich maturantů. Tento významný okamžik završil jejich středoškolské vzdělání a otevřel dveře k novým příležitostem a výzvám.

Na této události se sešli nejen studenti, ale i jejich rodiny, přátelé a učitelé, aby společně oslavili úspěchy posledních čtyř let. Atmosféra byla plná emocí – od radosti a hrdosti až po lehký smutek z konce jedné životní etapy.

Ředitel školy ve svém projevu vyzdvihl píli a odhodlání všech absolventů. „Jsem nesmírně hrdý na každého z vás,“ řekl. „Vaše úsilí a vytrvalost vás dovedly až sem, a jsem si jistý, že budete pokračovat v dosahování skvělých věcí ve vašich dalších studiích a kariéře.“

Slavnostní vyřazení absolventů

Během ceremoniálu byli studenti oceněni za své studijní úspěchy, sportovní výkony i mimoškolní aktivity. Každý z nich si odnesl diplom a malou památku na tento výjimečný den.

Na závěr slavnosti popřáli učitelé a vedení školy všem absolventům hodně štěstí v jejich budoucím životě. „Věřte si a jděte za svými sny,“ zaznělo v jednom z mnoha přání.

Vyřazení absolventů

Připojujeme k těmto přáním a všem našim maturantům přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu i kariéře. Těšíme se, až uslyšíme o vašich budoucích úspěších a dobrodružstvích!

Více snímků z akce můžete zhlédnout ve fotogalerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Srdíčkové dny. Náš příspěvek k boji s rakovinou

Srdíčkové dny. Náš příspěvek k boji s rakovinou

Dne 15. května 2024 se studenti a učitelé Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. ve Zlíně opět zapojili do sbírky Český den proti rakovině, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha.

Kytičkový den 2024

této sbírky je přinést veřejnosti informace k prevenci rakoviny prostřednictvím rozdávaných letáčků. Letos byla hlavním tématem prevence rakoviny prsu a screeningové programy.

Studentky a studenti ze studentské firmy prodávaly žluté kytičky měsíčku lékařského s tmavě růžovou stužkou nejen ve škole, ale i v ulicích města Zlína. Prodejem tak získali prostředky na boj proti rakovině – především prevenci. Podařilo se jim vybrat 3050 Kč.

Všem zúčastněným děkujeme!

 

 

Týden v Hostýnských vrších. Sportovně-turistický kurz SPOŠ

Týden v Hostýnských vrších. Sportovně-turistický kurz SPOŠ

Od 13. do 17. května 2024 proběhl na Střední škole podnikatelské a Vyššá odborné škole, s.r.o. Zlín již tradiční “spošácký” sportovně-turistický kurz. Tato každoroční pobytová akce bývá u žáků naší školy velice oblíbená. Jejím účelem je dostat žáky od počítačů a mobilních telefonů a ukázat jim, že pobyt v přírodě s učiteli a spolužáky je velice příjemnou záležitostí. Tato akce přispívá také ke vzájemnému poznání všech zúčastněných a u žáků prohlubuje vztah ke sportovním aktivitám.  

STK 2024 - koně

Na programu bylo několik výletů v oblasti Hostýnských vrchů, zejména v okolí lokality Tesák, kde jsme byli ubytováni. Po celou dobu pobytu nám přálo slunečné počasí, a tak jsme se mohli nerušeně věnovat každodenním cyklistickým nebo pěším túrám. 

STK 2024 - účatníci

Samozřejmě jsme nemohli vynechat cestu na Svatý Hostýn, kterou absolvovala jak turistická, tak cyklistická skupina. Další turistická vycházka pak směřovala na 35 metrů vysokou rozhlednu Kelčský Javorník, zatímco cyklisté navštívili rozhlednu Maruška a nedaleké Rajnochovice. Večery byly věnovány taneční a hudební zábavě. Žáci i učitelé si z pobytu odnesli spoustu nezapomenutelných zážitků. 

Více snímků z akce můžete zhlédnout ve fotogalerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Exkurze prvních ročníků. Po stopách Velké Moravy

Exkurze prvních ročníků. Po stopách Velké Moravy

V pátek 10. května 2024 se žáci prvních ročníků Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín zúčastnili exkurze s názvem Po stopách Velké Moravy.  

Téma Velké Moravy je pro náš kraj velmi blízké. Oblast Slovácka kolem města Uherského Hradiště je kolébkou našich regionálních i státních dějin. Jedná se o historickou etapu, která udávala směr celé střední Evropě v průběhu 9. století. Exkurze je zaměřena na praktický život Slovanů 

Biotop Mordrá

Letos jsme první část exkurze věnovali napůl dějepisu a napůl biologii, jelikož jsme navštívili Živou vodu na Modré u Velehradu. Zde jsme si prohlédli vodní svět zblízka. Skrze prosklený tunel můžete sledovat podvodní svět sladkovodních ryb. Největší rybou je zde Vyza velká. V areálu Živé vody je i naučná zahrada s rostlinami typickými pro biotopy Bílých Karpat a Chřibů. Historické okénko zde představují pratuři, kteří mají výběh vedle zahrady Živé vody. Pratur je původní živočišný druh turu v Evropě. Ve svém primárním rodu již vyhynul, nyní žijí na území Evropy domestikované druhy pratura, jako je tomu i tady na Modré.  

Živá voda Modrá

Druhou zastávkou exkurze byl Archeoskanzen Modrá. V připraveném slovanském hradišti mohli žáci vidět polozemnice, které jsou tematicky připravené pro návštěvníky (např. kovárna, chlév, kuchyně, velmožské sídlo…). Archeoskanzen letos v červnu bude otevírat i novou expozici a to velkomoravskou klenotnici, na tu se pojedeme podívat příští rok s dalšími zájemci.

Archeoskanzen Modrá

Třetí zastávkou byl Velehrad – kolébka křesťanství na Moravě. Symbol příchodu svatého Cyrila a Metoděje. Zde jsme u baziliky dali žákům rozchod na posilnění. A ve spokojenosti jsme se vydali zpět do Zlína.  

Těšíme se na příští ročník! 

Mgr. Anna Sikorová  

Více snímků z akce můžete zhlédnout ve fotogalerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Boost Your ICT Skills! Erasmus+ na Maltě

Boost Your ICT Skills! Erasmus+ na Maltě

Díky programu Erasmus+ jsem měla možnost se ve dnech 22. – 26. dubna 2024 zúčastnit týdenního počítačového kurzu, který pořádala škola Executive Training Institute na Maltě v městečku St. Julian´s.

Tento kurz s názvem Boost Your ICT Skills – Technology for the Classrom byl určen pro učitele, kteří si chtějí zlepšit  a rozšířit  své počítačové dovednosti. V kurzu jsem se seznámila s dalšími učiteli z různých zemí. Učitelé byli  jak  ze středních odborných, tak i ze  základních škol . Celkem nás bylo v kurzu osm, takže jsme byli malá skupinka a výuka byla intenzivní. Učitelé pocházeli z Řecka, Španělska, Polska a Německa. Naše lektorka byla Indka, která svému oboru výborně rozuměla. Navíc byla velmi trpělivá a dokázala nás vždy namotivovat a pomoci v případě, že jsme si nevěděli rady.

Malta Valetta

Během kurzu jsme každý pracovali na svém projektu. Já jsem si vybrala téma Travel and Tourism a na  konci kurzu jsme každý  svůj projekt prezentovali před ostatními, kteří nám poskytli zpětnou vazbu. Kurz byl nabitý spoustou zajímavých  a užitečných informací. Naučila jsem se používat různé aplikace a webové stránky. Pro mě osobně nejzajímavější byla práce se StoryJumper, kde jsme si každý vytvořili svou vlasní knihu. Tuto aplikaci bych ráda vyzkoušela ve svých hodinách angličtiny se studenty. Dále jsem se naučila používat Canvu, WordArt,Coggle, Miro, vytvářet si svůj vlastní Kahoot a spoustu dalších. Cílem kurzu bylo osvojit si vytvářeni a používání online materiálů, mindmaps, používání WIKIs, Webquests apod.

Erasmus + Malta

Tento kurzu pro mě byl cennou zkušeností.  Osvojila jsem si spoustu nových poznatků, které mohou obohatit mou výuku anglického jazyka. Líbilo se mi, že výuka byla prakticky zaměřená a propojená s realitou a dovednosti, které jsem se naučila je možné využít ve výuce.

Během kurzu jsem měla možnost zdokonalit se v dovednostech týkající se počítačové techniky, která je v dnešní době pro výuku nesmírně důležitá. Díky mobilitě jsem také mohla s ostatními učiteli sdílet své zkušenosti  a navíc si procvičit hovorovou angličtinu a poznat velmi zajímavou kulturu Malty.

Dagmar Zdráhalová

Více snímků z akce můžete zhlédnout ve fotogalerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Společně pomáháme. Najeli jsme 150 km!

Společně pomáháme. Najeli jsme 150 km!

Společně jsme to dokázali! Naši žáci veslovali pro Marianku a ujeli neuvěřitelných 150 km na trenažérech. Díky jejich úsilí a podpoře naší školy jsme dokázali přispět 7500 Kč na pomoc naší statečné spolužačce v boji s nemocí. Děkujeme všem za podporu a solidarity! 💪🚣‍♂️ #VeslujemeProMarianku

blank

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Máte výuční list? A chcete si dodělat maturitu. Vyhlašujeme 2. kolo

Máte výuční list? A chcete si dodělat maturitu. Vyhlašujeme 2. kolo

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru Podnikání 64-41-L/51 nástavbové studium pro žáky s výučním listem.

Termín podání přihlášky ke vzdělávání je do 24. května 2024.

Přihlášku podává uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru nebo se vzdal práva přijetí.

U maturitních oborů nadto platí podmínka, že uchazeč konal v prvním kole jednotnou zkoušku, jinak nelze podat přihlášku na maturitní obor. Hodnocení je dle platných kritérií, školní přijímací zkouška se nekoná.

Další informace najdete Kritéria přijímacího řízení | Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. (spos.cz)

Za poznáním do Irska. Program Erasmus+ pokračuje

Za poznáním do Irska. Program Erasmus+ pokračuje

I v tomto školním roce mají učitelé Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín možnost vycestovat do zahraničí díky zapojení školy do programu Erasmus+.

Nabídnuté možnosti jsem využila s nadšením. Vzhledem k tomu, že ráda používám digitální technologie a chtěla bych je do své výuky zařazovat častěji, zvolila jsem kurz The Best Digital Tools for Language Teachers, který se konal v irském Dublinu od 29. dubna do 4. května 2024. 

Irsko - Erasmus+ kurz

Už první den byl plný zajímavých informací. Seznámila jsem se s ostatními účastníky kurzu – učiteli z Nizozemska, Německa, Slovinska a Španělska, sdíleli jsme své zkušenosti z praxe a představili školu, na které učíme. 

Následující dny nám lektorka představila množství aplikací, či webových stránek, které můžeme využívat ve výuce nejen my, jako učitelé jazyků, ale také naši studenti. Postupně jsme různé digitální nástroje také sdíleli mezi sebou a vždy jsme si všechno vyzkoušeli a diskutovali o tom, jak je lze využít ve výuce. Zajímavou a velmi přínosnou částí kurzu byly informace o práci s umělou inteligencí.

V rámci projektu jsme měli možnost zúčastnit se prohlídky Dublinu a také výletu do údolí Glendalough, ve kterém se nacházelo poutní místo, a také do sídla Russborough House, nedaleko Dublinu. Vše bylo skvěle zorganizované a jsem ráda, že jsme měli možnost poznat tuto část Irska.

Irsko - příroda a památky

Účast na kurzu pro mě byla velkou zkušeností a této příležitosti si velmi vážím. V dnešní době je používání digitálních technologií ve výuce vnímáno jako klíč ke zkvalitnění procesu učení, a proto jsem velmi ráda, že jsem měla možnost získat nové poznatky a zkušenosti v této oblasti. Ráda bych se v ní vzdělávala dál a doufám, že i v příštím školním roce se budu moci podobného kurzu zúčastnit.

Jana Vaverková

Erasmus+ logo

Více snímků z akce můžete zhlédnout ve fotogalerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Spošácké véšlap 2024. Dešti navzdory

Spošácké véšlap 2024. Dešti navzdory

Tradiční Spošácké véšlap představuje úspěšnou sportovní událost žáků a učitelů Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlí. V letošním roce se tato akce konala v pátek 3. května.

Účastníci se sešli u Sportovní haly Datart a vyrazili na šestikilometrovou vycházku směrem k hradu v Malenovicích. Trasa vedla převážně lesem. Počasí na začátku nebylo příznivé, výletníky provázel mírný déšť. Nakonec se ale vše v dobré obrátilo a udělalo se krásně.

Spošácké véšlap 2024 - lesem v dešti

Na konci pochodu se všichni sešli v Malenovicích u hradu, kde se konalo krátké slavnostní vyhodnocení s odměnami pro vítěze a oceněním všech účastníků za jejich odvahu a vytrvalost.

Spošácké véšlap 2024 - turisté

Spošácké véšlap 2024 jednoznačně posílil společného ducha školy a přinesl spoustu zábavy a zážitků v přírodě.

Více snímků z akce můžete zhlédnout ve fotogalerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Poslední zvonění. Čtvrťáci se vesele loučili se školou

Poslední zvonění. Čtvrťáci se vesele loučili se školou

Poslední zvonění je pro žáky 4. ročníku Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín tradiční nezapomenutelnou akcí, která je plná radosti i nostalgie. Maturanti přišli 29. dubna 2024  do školy v různých převlecích a kostýmech, což dodalo celé události zvláštní atmosféru. Mohli jsme potkat klasické postavy z filmů a knih i další vtipné a kreativní kostýmy.

Poslední zvonění 4. A 2024

Během posledního dne ve škole si maturanti užívali společnosti svých spolužáků a kolegů z nižších ročníků, kterým prováděli různé veselé kousky. Také vzpomínali na časy strávené ve třídách a na školních chodbách. Nechyběly ani emotivní projevy a poděkování učitelům za jejich vedení a podporu během studia.

Poslední zvonění 4. B 2024

Přejeme našim čtvrťákům hodně úspěchů u maturitní zkoušek a úspěšný start do další kapitoly jejich života!

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

Share This
X