07Říj/19

Za krásami Rakouska

Čtvrtek 3. října 2019 patřil tradiční zahraniční exkurzi. Letos jsme se po dlouhé pauze s agenturou PhDr. Pavla Kočího vrátili do malebného rakouského kraje kolem Dunaje  – údolí Wachau. Jádro exkurze tvořili budoucí profesionálové v oblasti turismu  – studenti tříd 1. CR a 2. CR oboru VOŠ Cestovní ruch a žáci třídy 4. A se zaměřením Cestovní ruch a průvodcovství Čtěte dále

10Zář/19

Získané zkušenosti ze Španělska přenášíme do výuky

Díky programu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA101-047443 jsem měl možnost navštívit týdenní kurz s názvem „Tablety a chytré telefony: používání mobilních zařízení jako vzdělávacích nástrojů“ a získat tak zkušenosti s efektivní výukou pomocí digitálních technologií v Academia School Barcino v Barceloně.

Celý kurz byl primárně zaměřen na rozvoj kompetencí učitelů pomocí informačních a komunikačních technologií.

Před výjezdem do Barcelony si účastníci měli za úkol připravit prezentaci své organizace, svého vzdělávacího systému a své kultury. První den pobytu jsme komunikovali s ostatními mezinárodními účastníky a přijímající organizací o vzdělávacím systému a kultuře jednotlivých zemí. Byly nám poskytnuty přípravné materiály a dotazník pro potřeby a profilování pro přizpůsobení zkušeností s učením.

V rámci našeho kurzu jsme se seznámili s vyučujícími, povídali jsme si o důležitosti jednotlivých složek výuky a o změně výuky v novém století. Pracovali jsme s  mobilními aplikacemi Instagram a jejími multimediálními nástroji jako Canva, Unfold, Hype type.  Seznámili jsme se s webovou službou Base camp nebo Trello. Dále jsme tvořili v rámci praktické části vlastní video v aplikaci Adobe spark a využili jsme možnosti napsat si vlastní interaktivní článek v aplikaci Issue. Zkusili jsme si také namluvit vlastní podcast. Velice zajímavá byla práce s aplikacemi jako Klynt a Fyuse 3D maker.

Celý týden jsme pokračovali efektivními výukovými metodami při používání digitálních technologií. Pokud se jedná o aplikace a nástroje, byly nám představeny Adobe Spark Video, Panorama 360 camera, Youtube channel, Coggle, Mind map, Edmodo, FOV a mnoho dalších.

Celý kurz byl vedený v anglickém jazyce a byl pro mě velkou zkušeností. Byl určen pro účastníky, kteří se zajímají o technologicky vyspělé učení s novými mobilními aplikacemi, které se dají využít na zařízeních označovaných jako BYOD (notebooky, tablety a chytré telefony) a mají zájem integrovat tyto aplikace  do sady nástrojů pro učitele.

Během tohoto kurzu jsem získal nové nápady, jak začlenit novou technologii do svých lekcí. V měsíci září jsem začal už implementovat tyto získané zkušenosti do mých školních skupin, tak  aby žáci vykonávali praktické úkoly a naučili se používat software, platformy a aplikace ke komunikaci, správě skupin a podpoře spolupráce. Žáci tak budou mít možnost vyzkoušet, jak lze učení zlepšit pomocí seriózních technologických her a kvízů.

 

10Zář/19

Nové možnosti využití IKT díky programu Erasmus+

Za kurzy Erasmu není nutné létat na velké vzdálenosti. Zajímavé zkušenosti nabízí i naši sousedé na Slovensku. A tak jsem se začátkem července 2019, přesněji v termínu 7. – 13. července, vypravil do srdce Vysokých Tater, do Popradu. Zde se konal kurz Erasmus+KA1 s názvem O krok vpřed s IKT.

Hlavním cílem tohoto kurzu bylo seznámit se s potenciálem různých webových nástrojů, které lze použít v kurikulárním učení a práci na projektech. Dále pak prezentovat možnosti využití prostředků IKT ve výuce tak, aby učitelé uměli využívat nástroje tvůrčím způsobem ve své každodenní výuce a prokázat, jak IKT zprostředkovává nové formy myšlení a učení. Ve druhé polovině kurzu pak bylo cílem ukázat, jak připravit žáky na bohatost technologií a kulturní rozmanitost moderní společnosti a jak rozvíjet a šířit inovační pedagogické metody při používání internetových nástrojů.

V průběhu kurzu jsme se seznámili s různými nástroji a aplikacemi, které jsou volně dostupné a jsou vhodné pro použití ve výuce, k tvorbě kvízů, testů, materiálů do výuky, ale také ke sdílené spolupráci (např. Prezi, Kahoot!, Quizizz, Google aplikace, Plickers a další). Naučili jsme se základy programování v programu Scratch, vytvářeli krátké animace a videa z nasbíraného materiálu ze svého pobytu v programu Windows Movie Maker.

Milým zpestřením pobytu byl celodenní výlet do srdce Vysokých Tater, tj. na Štrbské pleso, Skalnaté pleso, Lomnický štít, do Tatranské Lomnice a Starého Smokovce, zaměřený na sběr fotomateriálu na závěrečnou práci.

Po návratu do školy jsem v rámci workshopu svým kolegům představil možnosti zpestření výuky nově nabytými vědomostmi s interaktivními pomůckami. Kurz byl pro mě velkým přínosem jak po stránce vědomostně technické, tak po stránce kulturně jazykové. Vřele doporučuji nejen svým kolegům absolvovat jakýkoli podobný zahraniční kurz. Velice rád se v budoucnu podobného kurzu zúčastním znovu.