Profil absolventa

Po stránce odborné se absolvent školy vyznačuje:

  • znalostí ekonomických pojmů nad rámec středoškolského studia a jejich praktickou aplikací,
  • důkladnou znalostí účetnictví,
  • znalostí daňového systému,
  • znalostí zákonů o zdravotním, sociálním i komerčního pojištění,
  • znalostí práce v bankovnictví,
  • základní znalostí problematiky celnictví, zejména dovozu a vývozu zboží a služeb,
  • základní znalostí problematiky z oblasti managementu, logistického a informačního toku,
  • schopností provádět ekonomickou analýzu firmy a její kvantifikační vyhodnocení,
  • znalostmi efektivní práce s výpočetní technikou.

Škola připravuje absolventy tak, aby kromě odbornosti byli flexibilní, samostatní a odpovědní za svou práci v podmínkách praxe. Teoretické znalosti jsou doplněny na odborných praxích v průběhu studia.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent je schopen pracovat jak v obchodních firmách, tak i v organizačních složkách státu. Dále může zvyšovat svou odbornost složením zkoušek a v rámci certifikace spolupracovat s Komorou daňových poradců, Komorou auditorů a Institutem svazu účetních.

Základní informace o oboru VOŠ Daňová a finanční správa naleznete na této stránce

Informace pro studenty oboru Daňová a finanční správa naleznete na této této stránce